Foto de Xavier de Cáceres

Disciplina: NEW MEDIA ART
Inaguració: 6 novembre  19:30 – 22.30h
Període d’exhibició: 6 novembre

El Born Centre Cultural
http://elborncentrecultural.bcn.cat/
Pl. comercial 12, 08001 Barcelona