1) Artistes

 • Poden participar tots els artistes majors de 18 anys de qualsevol nacionalitat o país de residència. Tots els artistes aficionats o professionals, associacions, col·lectius artístics, galeries, agències, escoles, etc.
 • Es poden presentar fins a 3 projectes o obres.
 • Els artistes han d’haver emplenat correctament i amb dades reals la fitxa d’inscripció.
 • L’artista participant o col·lectiu és l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades. Per tant, si les dades facilitades no són correctes, el Festival quedarà exempt de responsabilitat en cas de no poder localitzar l’artista seleccionat per comunicar-li-ho.
 • L’artista o els seus representants garanteixen que atorguen completa autorització i acceptació de les normes descrites en aquestes bases, en consideració de tots els drets, incloent-hi propietat, copyright, drets morals, drets d’imatge de les persones implicades (mitjançant la “cessió de drets d’imatge del model”, per exemple), noms, marques, dissenys o obres d’art emprats en les obres presentades, i que no són necessaris altres permisos o condicions per complir aquests termes.
 • L’artista o el seu representant accepten que les obres enviades puguin ser exhibides com a part de Weart Festival, en qualsevol localització o mitjà.
 • L’artista o el seu representant accepten incondicionalment que Weart Festival pot reproduir qualsevol obra exposada amb fins publicitaris, de promoció, debat o educatives en connexió directa amb Weart Festival, en tots els mitjans a nivell mundial incloent-hi el catàleg del Festival i subsegüents publicacions, pòsters, postals, documentals a internet i/o televisió, i pot llicenciar aquests drets específics i limitats per a altres únicament en els mateixos supòsits. Així mateix, Weart Festival es reserva el dret de reproduir les obres seleccionades amb motius no comercials, per exemple en la categoria d’exposicions anteriors dins del lloc web del Festival, indefinidament com a recordatori públic.
 • Els artistes seran esmentats per l’ús del seu treball, sempre que sigui possible, com a promoció dels artistes.
 • L’artista o el seu representant accepten que We.art Festival faciliti les dades de contacte de l’artista o el seu representant als patrocinadors de les exposicions, únicament amb el propòsit de realitzar consultes sobre l’adquisició o cessió de drets de les obres de l’artista.
 • La responsabilitat per danys o pèrdua, sigui per la raó que sigui, serà sempre de l’artista. Així i tot es recomana als artistes que contractin una pòlissa d’assegurança adequada contra aquests riscos. Ni els patrocinadors, ni les galeries ni el propi Weart Festival es fan responsables ni durant les exposicions ni durant el període d’emmagatzematge en relació a qualsevol dany o pèrdua, independentment de qui sigui el responsable.
 • En cas de catàstrofe natural, l’esdeveniment podrà ser interromput o cancel·lat sense previ avís.

2) Obres:

 • L’obra que es presenta ha de ser pròpia i original de l’artista o el col·lectiu, i inèdita. A més, no estarà a l’espera de la decisió d’un jurat ni haurà estat premiada amb anterioritat en un altre concurs o certamen.
 • L’obra ha de versar sobre la temàtica del sexe, que pot ser interpretada en el sentit més ampli, amb obres relacionades o en relació a la sexualitat.
 • Tots els drets de propietat intel·lectual són i seran propietat de l’autor.
 • No hi ha una limitació temporal pel que fa a la creació de l’obra.
 • Els materials emprats per a la creació de l’obra són lliures, sense cap tipus de limitació; les obres s’enviaran sense muntar en el cas de les obres finalistes per a les categories de fotografia i il·lustració.
 • Les dimensions finals de les obres no han de superar els 200 x 200 x 200 cm.

3) Deliberacions:

 • Totes les obres han d’haver estat incloses al lloc web del festival (www.weartfestival.com) abans del 3 de juliol de 2012 a les 24:00 h.
 • Les obres seleccionades per a les exposicions hauran de ser lliurades bé en mà o per correu postal entre el 15 i el 30 de setembre de 2012 a l’adreça que es facilita en el correu de comunicació als artistes seleccionats.
 • Els drets de subscripció per participar al Festival són de 25 €, que s’hauran d’abonar mitjançant pagament amb targeta de crèdit o dèbit. Aquesta quantitat no es retornarà en cap cas.
 • Els participants els pagaments dels quals no es puguin fer efectius seran desqualificats.
 • S’han de completar totes les dades de les targetes de crèdit o dèbit, així com la corresponent data de caducitat, que ha de ser posterior en dos mesos a la data final de la convocatòria.
 • L’artista ha d’abonar per avançat totes les despeses corresponents a serveis postals (incloent-hi càrrecs de duanes i qualsevol impost important). Weart Festival no es farà càrrec de cap obra que impliqui qualsevol cost per al Festival.
 • L’adreça de lliurament i recollida serà proporcionada una vegada decidits els finalistes per part dels comissaris de cada categoria. Aquesta adreça s’inclourà al correu electrònic que s’enviarà a les persones seleccionades.
 • El període de registre i pujada de l’obra per al festival comprendrà des de les 00.00 h del 30 de març fins a les 24.00 h del 3 juliol de 2012.
 • El període de lliurament de les obres finalistes tant en persona com per correu o enviament postal inclourà del 15 al 30 de setembre de 2012 (de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h únicament).
 • No s’acceptaran lliuraments fora del termini.

4) Jurat:

 • La decisió dels jutges és final i no es pot generar cap tipus de discussió o correspondència sobre ella. Els jutges poden reservar-se el dret de modificar els premis o declarar-los deserts.
 • Tot el Festival és jutjat en condicions de paritat i anonimat de totes les obres originals. Comptem amb unes directrius que es faciliten als comissaris relatives als procediments i processos de selecció i guanyador així com dels possibles judicis i conflictes d’interès.
 • Les persones seleccionades seran notificades amb la decisió dels comissaris per correu electrònic o correu postal fins al dia 17 d’agost de 2012. És responsabilitat de l’artista posar-se en contacte amb Weart Festival si no ha rebut cap notificació superada aquesta data.

5) Recollida d’obres:

 • Les obres exhibides per We.art Festival a les diferents exposicions estaran preparades per a la seva recollida en persona o mitjançant un agent autoritzat entre el dilluns 26 de novembre de 2012 i el divendres 30 novembre de 2012.
 • Qualsevol obra que romangui en We.art Festival amb data posterior al 30 de novembre de 2012 serà eliminada sense cap notificació prèvia.
 • Per obtenir més informació sobre We.art Festival 2012 cal dirigir-se a: contact@weartfestival.com
 • Weart Festival Barcelona tindrà lloc entre els mesos d’octubre i novembre a diferents espais de la ciutat de Barcelona.

La participació en WeArt Festival implica la total acceptació d’aquestes bases i la renúncia a tota reclamació legal.