WeArt Festival neix una tarda de cafè al Born, barri del casc antic de la ciutat de Barcelona de reconeguda riquesa artística. Així va començar tot, quan vam decidir comprometre’ns i treballar en equip … des d’aquest moment ja no érem una, “érem nosaltres” i anomenarem el nostre projecte WeArt Festival.

D’aquesta manera, en un context econòmic i polític depredatiu de moltes iniciatives culturals, WeArt Festival sorgeix del desig de posar l’art contemporani a disposició de les necessitats de discursos allunyats de l‘arnat ‘mainstream’. El projecte, neix per donar l’oportunitat de facilitar la visibilitat d’artistes que treballen amb obra capaç de dialogar amb els seus receptors. Per tant, creacions que pugin caber dins de conceptes insinuants. L’equip està treballant perquè WeArt Festival sigui sostenible i pugui plantejar una cita anual. D’aquesta manera, traient a l’escenari un concepte revoltós un cop l’any.

WeArt Festival entén que vivim un canvi radical de paradigma en el que assistim a la hibridació del que tradicionalment s’ha delimitat en disciplines. El projecte, engloba les àrees de New Art Media, Street Art-Graffiti, Fotografia, Il lustració i Arts plàstiques. En aquesta era multi-plataforma, en la producció artística i la relació amb l’espectador, les preguntes i l’experiència cobren protagonisme en front al producte i la seva exhibició.

Tot i que Barcelona és el seu lloc de naixement i marc de la seva primera edició, es projecta que el festival sigui extrapolable a altres terrenys. Els membres del col·lectiu WeArt, sacrifiquen recursos propis amb l’objectiu de crear un espai de difusió d’artistes que puguin contribuir a aportar un missatge sòlid en un moment necessitat de reflexió. L’equip treballa des d’una dinàmica col laborativa gràcies a la potència de la intel ligència col lectiva. El seu codi font és incorruptament transparent i està obert a la contribució d’individus afins.

El col lectiu WeArt ens considerem agitadors culturals i pretenem crear una plataforma capaç d’instrumentalitzar les obres oferint un espai de trobada de sabers que possibilitin una narrativa transmediática. Creant un univers simbòlic al servei del panorama d’art contemporani internacional.