Bases de participació

1) Artistes

 • Poden participar tots els artistes majors de 18 anys independentment de la seva nacionalitat o país de residència. S’inclou per tant a tots els artistes aficionats o professionals, associacions, col·lectius artístics, galeries, agències o escoles…
 • La convocatòria és única per a tots els tipus d’expressió artística (Arts plàstiques, fotografia, il·lustració, videoart, performance…). Podent presentar-se fins a un total de tres obres.
 • Per optar a ser seleccionat pels comissaris heu d’emplenar correctament i amb dades reals la fitxa d’inscripció.
 • L’artista o col·lectiu és l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades, per tant si les dades facilitades no són correctes, el Festival quedarà exempt de responsabilitat en cas de no poder localitzar a l’artista seleccionat per comunicar-li-ho.
 • L’artista/col·lectiu o els seus representants garanteixen que donen una completa autorització i acceptació de les normes descrites en aquestes bases, en consideració de tots els drets incloent la propietat, copyright, drets morals, drets d’imatge de les persones implicades (via “cessió de drets d’imatge del model” per exemple), noms, marques, dissenys o obres d’art emprats en les obres presentades, i que no són necessaris altres permisos o condicions requerits per complir aquests termes.
 • L’artista o el seu representant accepten que les obres enviades puguin ser exhibides com a part de WeArt Festival, en qualsevol localització o mitjà.
 • L’artista o el seu representant accepten incondicionalment que WeArt Festival pot reproduir qualsevol obra exposada amb finalitats publicitàries, de promoció, debat o educatives en connexió directa amb WeArt Festival, en tots els mitjans a nivell mundial incloent el catàleg del Festival i subsegüents publicacions, pòsters, postals, documentals en internet i/o televisió, i pot llicenciar aquests drets específics i limitats per a uns altres únicament en els mateixos supòsits. WeArt Festival es reserva el dret així mateix de reproduir les obres seleccionades amb motius no comercials, per exemple en la categoria d’exposicions passades dins de la web del Festival, indefinidament com a recordatori públic.
 • Els artistes seran esmentats per l’ús del seu treball, sempre que sigui possible, per a promoció dels mateixos.
 • L’artista/col·lectiu o el seu representant accepten que WeArt Festival faciliti les dades de contacte de l’artista o el seu representant als patrocinadors de les exposicions, únicament per al propòsit de realitzar consultes sobre l’adquisició o cessió de drets de les obres de l’artista.
 • La responsabilitat pel dany o perduda de l’obra, sigui per la raó que sigui, serà sempre responsabilitat de l’artista. WeArt Festival recomana als artistes que contractin una pòlissa d’assegurança adequada contra aquests riscos. Ni els patrocinadors, ni les galeries, ni el propi WeArt Festival seran responsables durant les exposicions i el període d’emmagatzematge de qualsevol dany o perduda.
 • En cas de catàstrofe natural, atac terrorista o qualsevol desastre, el Festival podrà ser interromput o cancel·lat sense previ avís i sense devolució dels imports pagats per participar en WeArt Festival.

2) Obres

 • L’obra presentada per ser seleccionada dins de WeArt Festival ha de complir obligatòriament els següents requisits:
 • Primer, ha de ser obra pròpia i original de l’artista o col·lectiu que la presenta.
 • Segon, l’obra ha de ser inèdita i en cap cas ha d’estar a l’espera de la fallada del jurat o haver estat premiada amb anterioritat en qualsevol altre concurs o certamen ja sigui nacional o internacional.
 • Per ser susceptibles de ser seleccionades dins de l’edició de WeArt Festival 2014 Les obres han de tractar sobre la temàtica EGO, interpretada en el seu sentit més ampli.
 • Tots els drets de propietat intel·lectual són i seran sempre propietat de l’autor.
 • No existeix una limitació temporal quant a creació de l’obra. Entenent-se sempre que aquesta estarà completada i complirà amb els períodes de disposició de la mateixa per a la seva exposició en cas de ser seleccionada dins de WeArt Festival.
 • Els materials emprats per a la creació de l’obra són lliures sense cap tipus de limitació.
 • Les dimensions finals de les mateixes no han de superar els 150 x150 x150 cm.

3) Deliberacions

 • Per optar a ser exposades en WeArt Festival totes les obres han de ser introduïdes en la web del festival (www.weartfestival.com) abans del 15 de juliol 15 de agost de 2014 a les 24:00 hora espanyola.
 • Les obres seleccionades per a les exposicions hauran de ser lliurades en mà o per correu postal. L’adreça i data de lliurament es facilitarà en l’email de comunicació als artistes seleccionats.
 • Els drets de subscripció per participar en el Festival són 25€ que deuran abonar-se mitjançant pagament amb targeta de crèdit o dèbit. En cap cas aquesta quantitat serà retornada. Els diners recollits amb les subscripcions es destinarà exclusivament als costos de producció de WeArt festival. Des de WeArt Festival treballem perquè en futures edicions la participació en el mateix pugui sigui gratuïta.
 • Els participants els pagaments dels quals no puguin fer-se efectius seran desqualificats.
 • Totes les dades de targetes de crèdit/dèbit han de ser completats i la data de caducitat de les mateixes ha de ser posterior a dos mesos de la data final de la convocatòria.
 • Totes les despeses de serveis postals (incloent càrrecs de duanes i qualsevol impost) han de ser pagats per endavant per l’artista. WeArt Festival no es farà càrrec de cap obra que impliqui qualsevol cost per WeArt Festival.
 • L’adreça de lliurament i recol·lecció de l’obra serà proporcionada una vegada seleccionats els finalistes per WeArt Festival en l’email que s’enviarà als mateixos.
 • Les dates de registre i pujada d’obra en la web del festival seran des de les 00.00 del 15 d’Abril fins a les 24.00 del 15 de juliol 15 de agost de 2014.
 • Qualsevol lliurament fora de termini no serà acceptat.

4) Jurat

 • La decisió del jurat és final i inapel·lable, i no pot realitzar-se cap tipus de discussió o correspondència sobre aquest tema. Si el jurat així ho estimés oportú i en cas d’haver-hi premis, tots o alguns dels premis podrien quedar deserts.
 • Tot el Festival és jutjat en condicions de paritat i anonimat de totes les obres originals. Les directrius de WeArt Festival relatives als procediments i processos de selecció de guanyadors així com dels possibles judicis i conflictes d’interès són donades als comissaris previ a qualsevol deliberació.
 • Els artistes seleccionats per participar en WeArt Festival seran notificats amb la decisió del jurat i els comissaris per email durant el mes de Setembre de 2014. La ultima setmana d’aquest mes es publiqués en la web del festival sol artistes seleccionats. És responsabilitat de l’artista contactar a WeArt Festival si malgrat aparèixer com seleccionat en la web no ha rebut cap notificació prèvia. WeArt festival suggereix als artistes a revisar la seva safata de SPAM durant el mes de setembre.

5) Recol·lecció d’obres

 • Les obres exhibides per WeArt Festival estaran preparades per a la seva recol·lecció en persona o mitjançant un agent autoritzat. El lloc i els dies de retirada de les obres serà comunicat per e-mail als artistes.
 • Qualsevol obra que romangui en WeArt Festival o en algun dels seus espais expositius, dues setmanes després de la seva data de recollida, serà eliminada sense cap notificació anterior.
 • Per a més informació sobre WeArt Festival 2014 dirigir-se a : info@weartfestival.com

WeArt Festival Barcelona tindrà lloc a Barcelona des del dia 11 fins al 31 d’octubre de 2014.

La participació en WeArt Festival implica la total acceptació d’aquestes bases i la renúncia a tota reclamació legal per qualsevol motiu relacionat amb l’organització d’aquest festival o les obres exposades.