12345678Fotografíes: Anna Roig

WeArt Festival 2014
Inaguració: 11 octubre  15.00 – 22.00h
Període d’exhibició:  11 Octubre al 31 de Octubre

Transforma BCN
http://www.transformabcn.com

T. (+34) 932 502 370
Consell de Cent 394, 08009, Barcelona
Email: info@transformabcn.com